Comentarios ilícitos en páxinas web, ¿Quen responde?

Alexandra Pereira, autora do blogue Lovely Pepa denuncia en Youtube a existencia dun foro en vogue.es no que se lle insulta desde hai máis de 8 anos. ¿Qué responsabilidade ten Vogue.es neste caso?

Para determinar a responsabilidade dos titulares dunha páxina web sobre os comentarios vertidos nela vulnerando o dereito á honra doutra persoa a clave está en probar se tiñan coñecemento sobre os mesmos.

Comentamos o seguinte exemplo dunha coñecida páxina web e moi similar o acontecido a Lovely Pepa.

Comentarios e opinións sobre un coñecido cantante vertidas na edición dixital do economista.com “ao comentar a noticia” os usuarios de facebook xubilarán virtualmente a Cebollero”, “este tío é un lercho e un mercenario”, “este sarnoso comerase as súas propias merdas, ou se a ese porco ou aos seus patéticos esbirros, o que verdadeiramente é un fascista, este tío é un indesexable, a ver se alguén se anima e o vota de España por apátrida, o mellor é darlle unha hostia e cando o vexas pola rúa, o problema deste consumidor de clínicas de estética, a súa obra musical e intelectual é unha merda, Cebollero paréceme unha pantasma putrefacto…”.

Establece a Lei de Servizos da Información que os titulares de páxinas web non serán responsables polos comentarios de terceiros usuarios sempre que non teñan coñecemento efectivo de que a actividade ou a información é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptible de indemnización ou, se é que o teñen, actúen con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a eles.

Neste caso a persoa afectada polos comentarios requiriu á editorial para que retirase os comentarios ofensivos e inxuriosos da web, con todo non obtivo resposta.

Por este motivo o Tribunal Supremo estimou que economista.es, como titular da páxina web e creadora do foro de debate aberto, debeu extremar as precaucións e exercer un maior control sobre as opinións e comentarios aloxados, cuxas connotacións despectivas para o demandante non podían pasarlle inadvertidas.

A condena á web consistiu, ademáis de ordenar a retirada dos comentarios ilícitos, en abonar unha indemnización á persoa afectada de 10.000.-€.