EL SUPREMO REITERA LA USURA EN UNA TARJETA DE CRÉDITO REVOLVING

Ó fin temos nova Sentenza do Tribunal Supremo declarando a usura dun 27% TAE nun contrato de tarjeta de crédito revolving.

O Pleno da Sala Primeira do Tribunal Supremo desestima o recurso de casación interposto por Wizink Bank contra unha sentenza que declarara a nulidade dun contrato de crédito ‘ revolving’ mediante uso de tarxeta por considerar usurario o interese remuneratorio, fixado inicialmente no 26,82% TAE e que se situou no 27,24% á data de presentación da demanda.

No caso que analiza a sentenza, o control da estipulación que fixa o interese remuneratorio podería realizarse tamén mediante os controis de incorporación e transparencia, propios do control das condicións xerais en contratos celebrados con consumidores; con todo, neste caso a demandante unicamente pediu a nulidade da operación de crédito polo seu carácter usurario, é dicir, fundándose na Lei de Represión da Usura de 1908.

O Pleno da Sala considera, en primeiro lugar, que a referencia do “interese normal do diñeiro” que debe utilizarse para determinar se o interese remuneratorio é usurario debe ser o interese medio aplicable á categoría á que corresponda a operación cuestionada, neste caso o tipo medio aplicado ás operacións de crédito mediante tarxetas de crédito e ‘ revolving’ publicado nas estatísticas oficiais do Banco de España.

Por último, a Sala razoa que non pode xustificarse a fixación dun interese notablemente superior ao normal do diñeiro polo risco derivado do alto nivel de falta de pagamentos anudado a operacións de crédito concedidas de modo áxil, porque a concesión irresponsable de préstamos ao consumo a tipos de interese moi superiores aos normais, que facilita o sobreendeudamiento dos consumidores, non pode ser obxecto de protección polo ordenamento xurídico.

Deja un comentario