¿Sabías que… el derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas se puede heredar?

Os traballadores e traballadoras teñen dereito a compensación económica en caso de non ter desfrutado das vacacións xeradas por finalizar a relación laboral. Agora, ademais, temos claro que ese dereito pódese herdar.

Efectivamente, os herdeiros dun traballador falecido poderán solicitar á empresa onde este viña prestando os seus servizos o abono da compensación legal por este concepto. Neste sentido, pronúnciase a Sentenza de 6 de novembro do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que resolve así a cuestión prexudicial formulada polo Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo do Laboral alemán), dando a razón a dúas viúvas alemáns, que reclamaron ás empresas dos seus cónxuxes falecidos (Administración pública nun caso e empresa privada noutro) a compensación legal que correspondía a estes polas vacacións xeradas e non desfrutadas.

Pola súa parte, cómpre recordar que o Dereito da UE resulta directamente invocable nos seus Estados membro, independentemente de que exista normativa nacional en sentido contrario.

Deja un comentario