Estado de alarma – respuestas legales en la TVG en «quen anda aí»

A nosa compañeira Eva Rosende Castro resolve dúbidas sobre diversas situacións durante o estado de alarma no programa » Quen anda aí» dá TVG. Contestamos as dúbidas máis habituais sobre situations do día a día durante ou estado de alarma. Procede oureembolso en caso de cancelación dun voo?, podo facer unha mudanza? caduca o dni, … Leer más

ESTADO DE ALARMA Y CONCURSO DE ACREDORES

Artigo 43. Prazo do deber de solicitude de concurso. 1. Mentres estea vixente o estado de alarma, o debedor que se atope en estado de insolvencia non terá o deber de solicitar a declaración de concurso. Ata que transcorran dous meses a contar desde a finalización do estado de alarma, os xuíces non admitirán a … Leer más

ESTADO DE ALARMA Y PERSONAS JURÍDICAS

O artigo 40 do Real Decreto de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece a incidencia do estado de alarma nas obrigas das persoas xurídicas.   1.- XUNTAS POR VIDEOCONFERENCIA.  Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno e … Leer más

SANCIONES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

O INCUMPRIMENTO OU A RESISTENCIA ÁS ORDES DAS AUTORIDADES COMPETENTES NO ESTADO DE ALARMA PODERÁ SER OBXECTO DE SANCIÓN PECUNIARIA QUE EN FUNCIÓN DA GRAVIDADE OSCILARÁ ENTRE 100 E 600.000 EUROS  Existen numerosas normas que establecen sancións nesta orde, neste artigo incluímos as contempladas na «Lei mordaza» que consideramos serán máis relevantes durante a vixencia … Leer más

IRPH. RECLAMA LOS JUROS DE TU HIPOTECA.

NOVA SENTENZA SOBRE O IRPH EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Os tribunais están obrigados a examinar se a cláusula está redactada de maneira clara e comprensible. A transparencia da cláusula require que o consumidor poida comprender as súas consecuencias económicas. Para determinar se a cláusula é transparente o órgano xudicial deberá valorar, por unha banda, se os elementos … Leer más

SUSPENSIÓN DE PLAZOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 establece a suspensión de plazos durante a vixencia do estado de alarma: Suspensión de prazos xudiciais. Suspéndense termos e suspéndense e interrompen os prazos para todas as ordes … Leer más

CANCELACIÓN DE VUELO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

Cancelación billete vuelo

En caso de cancelación de voo a compañía ven obrigada a reembolsar o precio do billete. O Regulamento (CE) nº 261/2004 do Parlamento Europeo e do Consello sobre compensación e asistencia aos pasaxeiros aéreos establece as consecuencias para o caso de cancelación de voos.  En caso de cancelación dun voo a empresa transportista aérea encargada de … Leer más

Sanción a la LFP por vulnerar la normativa vigente de protección de datos

q

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) vén de impoñer multa administrativa ascendente a 250.000 euros á Liga de Fútbol Profesional (LFP) por vulnerar os principios de transparencia e información previstos no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) e na Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD). … Leer más

EL REGISTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO

Está dando moito que falar a nova regulación sobre o rexistro de xornada de traballo, aprobada polo RD 8/2019, de medidas urxentes de protección social e loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo, de modo que intentaremos resolver algunhas dúbidas respecto da súa aplicación. CAL É A SITUACIÓN ACTUAL? A nova normativa implica … Leer más

EL REGISTRO DE JORNADA DE TRABAJO

Está dando moito que falar a nova regulación sobre o rexistro de xornada de traballo, aprobada polo RD 8/2019, de medidas urxentes de protección social e loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo, de modo que intentaremos resolver algunhas dúbidas respecto da súa aplicación. CAL É A SITUACIÓN ACTUAL? A nova normativa implica … Leer más