PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA. | Artigo 14
DESPACHO DE ABOGADOS, ABOGADOS, AVOGADOS, ABOGADAS, AVOGADAS, CONSULTA, DERECHO, PROCEDIMIENTO JUDICIAL, JUICIO, SEPARACIÓN, DIVORCIO, HERENCIA, ACCIDENTE DE TRÁFICO, DESPIDO, SEGUNDA OPORTNIDAD, CONCURSO DE ACREEDORES, GASTOS HIPOTECARIOS, CLÁUSULA SUELO, TARJETA DE CRÉDITO, COMUNIDADES DE VECINOS, SANCIÓN, INVESTIGACIÓN,
16700
post-template-default,single,single-post,postid-16700,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

 

O Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19, establece no seu artigo 17 a “ Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”.

 

 

 1. Duración:
 • 14 de abril de 2020 ou,
 • Ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma.

 

 1. Persoas beneficiarias:
 • Persoas traballadoras por conta propia cando as súas actividades queden suspendidas pola declaración do estado de alarma (establecementos comerciais minoristas, actividades de hostalería, restauración, etc).
 • Persoas traballadoras por conta propia cando a súa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media de facturación do semestre anterior.
 • As persoas socias traballadoras das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadoras por conta propia.

 

 1. Requisitos:
 • Estar en alta a 14 de marzo de 2020 no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia.
 • Persoas traballadoras por conta propia con actividade non suspendida:

– Acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, un 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior.

 • Actividades artísticas e artes escénicas.

– Acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, un 75 por cento, en relación coa efectuada  coa efectuada nos 12 meses anteriores.

 • Producións agrarias de carácter estacional.

– Acreditar que a súa facturación media nos meses de campaña de produción anteriores ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación cos mesmos meses da campaña do ano anterior.

 • Estar ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social.

Excepción:

Se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación non se estivese ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social, poderá abonarse a débeda no prazo improrrogable de 31 días naturais.

A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

 

 1. Contía:
 • A contía da prestación, durante todo o seu período de goce, determinarase aplicando á base reguladora o 70 por cento.
 • A base reguladora da prestación económica por cese de actividade será a media das bases polas que se cotizara durante os doce meses inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento.
 • Cando non se acredite o período mínimo de cotización para ter dereito á prestación, a contía da prestación será equivalente ao 70% da base mínima de cotización no RETA ou RETM.

 

 1. Efectos na cotización: 

O tempo da súa percepción entenderase como cotizado (exención pago cuota) e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

 

 1. Incompatibilidade:

A percepción será incompatible con calquera outra prestación do sistema de Seguridade Social.

 

 1. Prazo de solicitude:

Ata o último día do mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma.

 

 1. Documentación:
 • Información contable: libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas, libro diario de ingresos e gastos, libro rexistro de vendas e ingresos, libro de compras e gastos.
 • Persoas non obrigadas a levar os libros: calquera medio de proba admitido en dereito: documentos públicos ou privados, periciais, ou interrogatorio de testemuñas.
 • Declaración xurada na que se faga constar que se cumpran todos os requisitos esixidos para causar dereito a esta prestación.

 

 

Podes descargar este documento aquí. 

EVA ROSENDE CASTRO
eva.rosende.castro@icacor.es


Este sitio web utiliza cookies para que teña mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Aquí tamén tes dispoñible nosos avisos legais e nosa política de privacidade

ACEPTAR
Aviso de cookies