PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19, establece no seu artigo 17 a “ Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”. … Ler máis

MEDIDAS DE APOIO ECONÓMICO A AUTÓNOMOS/AS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/20 de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, establece medidas de apoio os autónomos/as no ámbito da (i) cotización á seguridade social, (ii) rescate de plans de pensións (iii) moratoria do pago de préstamos hipotecarios que afecten á vivenda habitual … Ler máis

CONTRATOS DE VIAXE COMBINADA CANCELADOS CON MOTIVO DO COVID19.

  ¿Qué é unha viaxe combinada? A combinación de, polo menos, dous tipos de servizos de viaxe a efectos do mesma viaxe ou vacación, se eses servizos: 1.º son combinados por unha soa empresa, a petición ou segundo a selección da persoa viaxeira, ou 2.º Con independencia da celebración de contratos distintos con diferentes prestadoras … Ler máis

MORATORIA NO PAGO DE ALUGUER DE VIVENDA HABITUAL DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, regula a moratoria de débeda arrendaticia de vivenda habitual.    Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da débeda arrendaticia para as persoas arrendatarias de vivenda habitual en situación de … Ler máis

Estado de alarma – respostas legais na TVG en “quen anda aí”

A nosa compañeira Eva Rosende Castro resolve dúbidas sobre diversas situacións durante o estado de alarma no programa ” Quen anda aí” dá TVG.   Contestamos as dúbidas máis habituais sobre situations do día a día durante ou estado de alarma. Procede oureembolso en caso de cancelación dun voo?, podo facer unha mudanza? caduca o … Ler máis

ESTADO DE ALARMA E PERSOAS XURÍDICAS

O artigo 40 do Real Decreto de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece a incidencia do estado de alarma nas obrigas das persoas xurídicas.     1.- XUNTAS POR VIDEOCONFERENCIA.  Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno … Ler máis

SANCIÓNS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O INCUMPRIMENTO OU A RESISTENCIA ÁS ORDES DAS AUTORIDADES COMPETENTES NO ESTADO DE ALARMA PODERÁ SER OBXECTO DE SANCIÓN PECUNIARIA QUE EN FUNCIÓN DA GRAVIDADE OSCILARÁ ENTRE 100 E 600.000 EUROS  Existen numerosas normas que establecen sancións nesta orde, neste artigo incluímos as contempladas na “Lei mordaza” que consideramos serán máis relevantes durante a vixencia … Ler máis

SUSPENSIÓN DE PRAZOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 establece a suspensión de plazos durante a vixencia do estado de alarma:   Suspensión de prazos xudiciais. Suspéndense termos e suspéndense e interrompen os prazos para todas as … Ler máis

CANCELACIÓN DE VOO DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

Cancelación billete vuelo

En caso de cancelación de voo a compañía ven obrigada a reembolsar o precio do billete.   O Regulamento (CE) nº 261/2004 do Parlamento Europeo e do Consello sobre compensación e asistencia aos pasaxeiros aéreos establece as consecuencias para o caso de cancelación de voos.  En caso de cancelación dun voo a empresa transportista aérea encargada … Ler máis