DIVORCIO NOTARIAL. REQUISITOS E PRAZOS.

A vía notarial é a máis rápida para obter o divorcio, xa que unha vez redactado o convenio regulador bastará a súa ratificación ante autoridade notarial para extinguir o vínculo matrimonial. Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun … Ler máis

¿SE HEREDAN AS DÉBEDAS?

1º. ¿Cando se herdan as débedas? Ata que non medie a aceptación da herdanza non se despregan efectos xurídicos con transcendencia patrimonial para a persoa herdeira, é dicir non é responsable das cargas da herdanza ata que non acepta formalmente a herdanza na notaría. 2º. ¿Cando a persoa herdeira pode ser obrigada a pagar as … Ler máis

CONTRATOS DE VIAXE COMBINADA CANCELADOS CON MOTIVO DO COVID19.

  ¿Qué é unha viaxe combinada? A combinación de, polo menos, dous tipos de servizos de viaxe a efectos do mesma viaxe ou vacación, se eses servizos: 1.º son combinados por unha soa empresa, a petición ou segundo a selección da persoa viaxeira, ou 2.º Con independencia da celebración de contratos distintos con diferentes prestadoras … Ler máis

MORATORIA NO PAGO DE ALUGUER DE VIVENDA HABITUAL DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, regula a moratoria de débeda arrendaticia de vivenda habitual.    Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da débeda arrendaticia para as persoas arrendatarias de vivenda habitual en situación de … Ler máis

Estado de alarma – respostas legais na TVG en “quen anda aí”

A nosa compañeira Eva Rosende Castro resolve dúbidas sobre diversas situacións durante o estado de alarma no programa ” Quen anda aí” dá TVG.   Contestamos as dúbidas máis habituais sobre situations do día a día durante ou estado de alarma. Procede oureembolso en caso de cancelación dun voo?, podo facer unha mudanza? caduca o … Ler máis

Sabías que…O dereito a compensación económica polas vacacións non desfrutadas pódese herdar?

q

Os traballadores e traballadoras teñen dereito a compensación económica en caso de non ter desfrutado das vacacións xeradas por finalizar a relación laboral. Agora, ademais, temos claro que ese dereito pódese herdar. Efectivamente, os herdeiros dun traballador falecido poderán solicitar á empresa onde este viña prestando os seus servizos o abono da compensación legal por … Ler máis

Pensión de alimentos e gastos extraordinarios

A nosa doutrina xurisprudencial foi, aos poucos, sinalando e concretando que gastos poden considerarse extraordinarios, e cales non o son. Neste sentido, estímase que gasto extraordinario é aquel que se sae do natural ou do común, e que non é previsible nin se produce con certa periodicidade. Pode afirmarse que gasto extraordinario é aquel que, … Ler máis

Adxudicación de herdanza en notaría

Co falecemento dunha persoa ábrese a súa sucesión, é dicir, os seus bens e as súas débedas pasan a formar parte da súa herdanza, e é preciso adxudicar estes aos herdeiros. Cando existe acordo entre todos os herdeiros este procedemento é sinxelo, vexamos como.

Ler máis

¿Non vos poñedes de acordo na adxudicación da herdanza?

Cando as pessoas coherdeiras dunha herdanza non conseguen chegar a un acordo sobre a adxudicación dos bens ou sobre os valores dos mesmos, calquera pessoa coherdeira poderá reclamar xudicialmente a división da herdanza mediante a presentación de demanda no Xulgado competente.

Ler máis