O Tribunal Supremo e a marxe de erro dos radares de velocidade

As marxes de erro dos radares de medición de velocidade ou “cinemómetros” veñen establecidas nas Ordes Ministeriais ITC 3699/2006 e son dun 5 % para os radares fixos e dun 7 % para os móbiles. O punto que aclara o Tribunal Supremo na súa recente Sentenza nº 184/2018, de 17 de abril é se un … Ler máis

Delito de abandono de familia. ¿Prisión por débedas?

Entre os delitos contra as relacións familiares previstos polo Código penal no seu Título XII atópase o quizá máis habitual, o delito de abandono de familia, na súa modalidade de “falta de pagamento de pensión de alimentos”.

Ler máis