Sanción á LFP por vulnerar a normativa vixente de protección de datos

q

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) vén de impoñer multa administrativa ascendente a 250.000 euros á Liga de Fútbol Profesional (LFP) por vulnerar os principios de transparencia e información previstos no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) e na Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD). … Ler máis

Spameo e perfís políticos

q

A privacidade e a protección de datos están de moda. A recente entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos consagrou unha maior privacidade das persoas físicas e unha maior protección respecto aos seus datos persoais e á circulación destes, recordándonos que este extremo é un Dereito Fundamental consagrado no art. 8 da … Ler máis

Consentimento para o tratamento de datos persoais co novo Regulamento

q

Como seguro escoitariades, o pasado venres 25 de maio produciuse a entrada en vigor do novo Regulamento Xeral de Protección de Datos. Unha das novidades máis importantes desta  normativa é o cambio dos requisitos esixidos respecto ao consentimento que un interesado debe dar a un responsable para autorizar o tratamento dos seus datos de carácter … Ler máis

O novo Regulamento Xeral de Protección de Datos. Que é e a quen afecta?

Regulamento protección de datos

  O próximo 25 de maio de 2018 resultará de aplicación en España o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, aprobado xa en 2016 pola UE. Pero, ¿Que é un dato persoal? Toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable a través da cal sexa posible determinar, directa ou indirectamente a súa identidade, … Ler máis

Protección de Datos e Cámaras de vixilancia.

Un cidadán instalou no interior do local no que desenvolve a súa actividade comercial unha cámara. Preguntanos se é necesario que proceda a crear un ficheiro e a comunicar a súa existencia á Axencia de Protección de Datos. A captación e/ou a gravación de imaxes de persoas identificables co fin de vixilancia mediante cámaras, videocámaras … Ler máis