DIVORCIO NOTARIAL. REQUISITOS E PRAZOS.

A vía notarial é a máis rápida para obter o divorcio, xa que unha vez redactado o convenio regulador bastará a súa ratificación ante autoridade notarial para extinguir o vínculo matrimonial. Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun … Ler máis

Pensión de alimentos e gastos extraordinarios

A nosa doutrina xurisprudencial foi, aos poucos, sinalando e concretando que gastos poden considerarse extraordinarios, e cales non o son. Neste sentido, estímase que gasto extraordinario é aquel que se sae do natural ou do común, e que non é previsible nin se produce con certa periodicidade. Pode afirmarse que gasto extraordinario é aquel que, … Ler máis

O matrimonio en Sociedade de Gananciais, ¿coñeces as consecuencias?

Contraer matrimonio non é só unha declaración de amor, se non que ten consecuencias xurídicas importantes, é realmente un contrato do que se derivan dereitos e obrigas para aqueles que o contraen.

Ler máis

Mascotas en procesos de divorcio, ¿Con quen quedan?

Perro en cesped

“Os pactos relativos a mascotas poden ser obviamente incluídos nun convenio regulador pero o razoable xuridicamente é que tales acordos, igual que os alcanzados neste suposto no momento do xuízo, teñan transcendencia entre as partes pero sen a calidade de executables no proceso de familia”.   As medidas reguladores das crisis familiares aparecen reguladas nos artigos 91 … Ler máis