Dúbidas e respostas sobre os contratos de aluger. Prazo e Prórroga. | Artigo 14
DESPACHO DE ABOGADOS, ABOGADOS, AVOGADOS, ABOGADAS, AVOGADAS, CONSULTA, DERECHO, PROCEDIMIENTO JUDICIAL, JUICIO, SEPARACIÓN, DIVORCIO, HERENCIA, ACCIDENTE DE TRÁFICO, DESPIDO, SEGUNDA OPORTNIDAD, CONCURSO DE ACREEDORES, GASTOS HIPOTECARIOS, CLÁUSULA SUELO, TARJETA DE CRÉDITO, COMUNIDADES DE VECINOS, SANCIÓN, INVESTIGACIÓN,
15906
post-template-default,single,single-post,postid-15906,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
q

Dúbidas e respostas sobre os contratos de aluger. Prazo e Prórroga.

¿Sabes cal é o tempo de duración dun contrato de aluger segundo a lei? ¿e as prórrogas obrigatorias para o propietario?

 

1.- PRAZO
a) Contratos de duración pactada inferior a cinco anos. 
A lei prevé que chegado o día de vencimiento do contrato pactado por menos de cinco anos, este prorrogarase obrigatoriamente para o arrendador por prazos anuais ata que o arrendamento alcance unha duración mínima de cinco anos. Se o arrendatario non desexase a prórroga do contrato debería avisar ao arrendador con trinta días de antelación á finalización do contrato, ou á conclusión de cada unha das prórrogas anuais.
b) Contratos para os que non se pactou prazo.
A lei dispón que cando non se pactou prazo, este será dun ano. O prazo de duración dun ano obriga ao arrendatario, posto que o arrendador segue sometido ás prórrogas obrigatorias anuais ata chegar aos cinco anos.
c) Excepción á prórroga obrigatoria.
Trátase dun arrendamento pactado por período inferior a cinco anos no cal o arrendador manifestou expresamente, facéndoo constar por escrito no documento onde se recolle a vontade contractual, que necesitará a vivenda para uso persoal ao termo do mesmo. Un contrato así pactado durará o estritamente estipulado polas partes, sen que sexa necesario que chegue aos cinco anos, aos que en caso contrario tería dereito o arrendatario.
2. PRÓRROGAS
A duración do contrato de arrendamento está corrixida pola existencia dunha serie de prórrogas que alteran a vontade pactada.
a) Prórroga obrigatoria.
A ela xa nos referimos anteriormente ao tratar sobre a duración legal do contrato de arrendamento. Consiste nas sucesivas prórrogas anuais que o arrendador ten a obrigación de soportar ata que se cumpran os cinco anos que establece a Lei, cando a duración pactada é inferior.
b) Prórroga tácita.
Tamén chamada prórroga voluntaria, trátase dun medio para prolongar a duración do contrato, dándolle así máis estabilidade, pero sen que resulte excesivamente gravoso para o arrendador. A prórroga consiste en que o contrato se prolongará durante tres anos máis se ningunha das dúas partes notificase á outra, polo menos cun mes de antelación, que non desexaba que o contrato se prorrogase -por iso é polo que se lle denomine tácita-. Se nada se manifestou en contra, o contrato prolongarase por tres anos máis.
Con todo, o réxime xurídico aplicable a esta prórroga é similar ao que se aplica á prórroga obrigatoria, é dicir, vincula ao arrendador por todo o tempo marcado pola Lei, pero ao arrendatario só lle impón continuar o arrendamento durante un ano, ao termo do cal pode renunciar ao que queda de prórroga anunciándoo ao arrendador cunha antelación mínima dun mes.
EVA ROSENDE CASTRO
eva.rosende.castro@icacor.es


Este sitio web utiliza cookies para que teña mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Aquí tamén tes dispoñible nosos avisos legais e nosa política de privacidade

ACEPTAR
Aviso de cookies