ESTADO DE ALARMA E PERSOAS XURÍDICAS | Artigo 14
DESPACHO DE ABOGADOS, ABOGADOS, AVOGADOS, ABOGADAS, AVOGADAS, CONSULTA, DERECHO, PROCEDIMIENTO JUDICIAL, JUICIO, SEPARACIÓN, DIVORCIO, HERENCIA, ACCIDENTE DE TRÁFICO, DESPIDO, SEGUNDA OPORTNIDAD, CONCURSO DE ACREEDORES, GASTOS HIPOTECARIOS, CLÁUSULA SUELO, TARJETA DE CRÉDITO, COMUNIDADES DE VECINOS, SANCIÓN, INVESTIGACIÓN,
16593
post-template-default,single,single-post,postid-16593,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ESTADO DE ALARMA E PERSOAS XURÍDICAS

ESTADO DE ALARMA E PERSOAS XURÍDICAS

O artigo 40 do Real Decreto de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece a incidencia do estado de alarma nas obrigas das persoas xurídicas.  

 

1.- XUNTAS POR VIDEOCONFERENCIA. 

Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno e de administración poderán celebrarse por videoconferencia que asegure a autenticidade e a conexión bilateral ou plurilateral en tempo real con imaxe e son dos asistentes en remoto.

A sesión entenderase celebrada no domicilio da persoa xurídica.

 

2.- SUSPENSIÓN DO PRAZO PARA FORMULAR AS CONTAS ANUAIS. 

O prazo de tres meses a contar desde o peche do exercicio social para que o órgano de administración dunha persoa xurídica formule as contas anuais, e, se fose legalmente esixible, o informe de xestión, queda suspendido ata que finalice o estado de alarma, renovándose de novo por outros tres meses a contar desde esa data.

 

3.- SUSPENSIÓN DO PRAZO PARA APROBAR AS CONTAS ANUAIS. 

A xunta xeral ordinaria para aprobar as contas do exercicio anterior reunirase necesariamente dentro dos tres meses seguintes a contar desde que finalice o prazo para formular as contas anuais.

Se a convocatoria da xunta xeral publicouse antes da declaración do estado de alarma pero o día de celebración fose posterior a esa declaración, o órgano de administración poderá modificar o lugar e a hora previstos para celebración da xunta ou revogar o acordo de convocatoria mediante anuncio publicado cunha antelación mínima de corenta e oito horas na páxina web da sociedade e, se a sociedade non tivese páxina web, no «Boletín oficial do Estado».

En caso de revogación do acordo de convocatoria, o órgano de administración deberá proceder a nova convocatoria dentro do mes seguinte á data en que finalizase o estado de alarma.

 

4.- SUSPENSIÓN DO DEREITO DE SEPARACIÓN DAS PERSOAS SOCIAS. 

Aínda que concorra causa legal ou estatutaria, nas sociedades de capital as persoas socias non poderán exercitar o dereito de separación ata que finalice o estado de alarma e as prórrogas do mesmo que, no seu caso, acórdense.

 

5.- SUSPENSIÓN DO TERMO DE DURACIÓN DA SOCIEDADE. 

No caso de que, durante a vixencia do estado de alarma, transcorrese o termo de duración da sociedade fixado nos estatutos sociais, non se producirá a disolución de pleno dereito ata que transcorran dous meses a contar desde que finalice devandito estado.

 

6.- SUSPENSIÓN DO PRAZO DE DISOLUCIÓN POR CAUSA LEGAL OU ESTATUTARIA. 

No caso de que, antes da declaración do estado de alarma e durante a vixencia dese estado, concorra causa legal ou estatutaria de disolución da sociedade, o prazo legal para a convocatoria polo órgano de administración da xunta xeral de socios a fin de que adopte o acordo de disolución da sociedade ou os acordos que teñan por obxecto enervar a causa, suspéndese ata que finalice devandito estado de alarma.

Se a causa legal ou estatutaria de disolución acaecese durante a vixencia do estado de alarma, os administradores non responderán das débedas sociais contraídas nese período.

 

 

EVA ROSENDE CASTRO
eva.rosende.castro@icacor.es


Este sitio web utiliza cookies para que teña mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Aquí tamén tes dispoñible nosos avisos legais e nosa política de privacidade

ACEPTAR
Aviso de cookies