Protección de Datos e Cámaras de vixilancia.

Un cidadán instalou no interior do local no que desenvolve a súa actividade comercial unha cámara. Preguntanos se é necesario que proceda a crear un ficheiro e a comunicar a súa existencia á Axencia de Protección de Datos.

A captación e/ou a gravación de imaxes de persoas identificables co fin de vixilancia mediante cámaras, videocámaras ou calquera outro medio técnico análogo, constitúe un tratamento de datos persoais sometido á Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD). [vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=” up=” down=”]
A utilización de sistemas de videovixilancia que se limiten a unha mera reprodución ou emisión de imaxes en tempo real, sen ser gravadas nin almacenadas, non esixirá a notificación da creación de ficheiros nin, por tanto, a súa notificación á Axencia Española de Protección de datos ( AEPD).
Só cando o sistema de videovixilancia permita a gravación ou o almacenamento de imaxes esixirase a creación dun ficheiro e a súa notificación previa á AEPD para a inscrición no seu Rexistro Xeral.
 

Deixa un comentario