Dúbidas e respostas sobre comunidades de propietarios. Parte 2. | Artigo 14
DESPACHO DE ABOGADOS, ABOGADOS, AVOGADOS, ABOGADAS, AVOGADAS, CONSULTA, DERECHO, PROCEDIMIENTO JUDICIAL, JUICIO, SEPARACIÓN, DIVORCIO, HERENCIA, ACCIDENTE DE TRÁFICO, DESPIDO, SEGUNDA OPORTNIDAD, CONCURSO DE ACREEDORES, GASTOS HIPOTECARIOS, CLÁUSULA SUELO, TARJETA DE CRÉDITO, COMUNIDADES DE VECINOS, SANCIÓN, INVESTIGACIÓN,
15899
post-template-default,single,single-post,postid-15899,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Dúbidas e respostas sobre comunidades de propietarios. Parte 2.

1. ¿Podería o administrador da Comunidade de Propietarios realizar unha reparación sen o consentimento da Xunta debido a unha perentoria necesidade?

A Lei de Propiedade Horizontal establece, entre as funcións do Administrador, a de atender á conservación e entretemento da casa, dispoñendo as reparacións e medidas que resulten urxentes, dando inmediata conta delas ao Presidente ou, no seu caso, aos propietarios.
2. Se un elemento común está tan deteriorado que supón un perigo para a seguridade de persoas ou cousas e a Xunta non aproba a súa reparación, ¿podería o propietario que acode ao Xuíz para que resolva sobre o asunto, exonerarse de responsabilidade no suposto de producirse un dano?
O acordo necesario para reparar o elemento deteriorado ha de ser tomado necesariamente pola Xunta de Propietarios, por tanto, un propietario non pode por si só decidir arranxar os danos. Se o propietario acode ao Xuíz para que resolva ante a pasividade da Xunta e nese período de tempo prodúcese algún accidente, podería quedar exonerado de responsabilidade, debido a que nel non concorre a culpa ou neglixencia para obrigarlle a resarcir os danos e prexuízos ocasionados.
3. ¿Deben consentir os propietarios dun piso que se depositen na súa casa os materiais necesarios para reparar a fachada do edificio e que colguen as estadas desde a súa terraza?
Existe unha obrigación dos propietarios de consentir que o seu piso poida ser utilizado, ao considerarse o medio máis idóneo, para instalar os sistemas mediante os cales se vai a executar unha obra necesaria en beneficio de toda a Comunidade; xa sexa para consentir a instalación das estadas na terraza, ou permitir a entrada no piso ou local con esa finalidade.
4. ¿Pode considerarse a instalación dun ascensor como unha obra de innovación e, por tanto, quedar eximidos do pago os propietarios que non voten a favor da mesma?
A instalación do ascensor considérase necesaria para a adecuada habitabilidade do inmoble, por tanto, non se trataría dunha innovación innecesaria e habería de ser abonada por todos os propietarios. O acordo da Xunta obriga a todos os comuneiros, tanto aos que votasen favorablemente, como aos que han disentido, e iso supón que deben permitir que leve a efecto e abonar o que corresponda.
5. Poden os locais comerciais dispoñer de carteis ou rótulos na fachada?
Así veñen recoñecéndoo os Tribunais nos últimos anos, aínda que poida supoñer a modificación de elementos comúns. Nestes casos, as obras realizadas polos titulares de locais comerciais que afecten a elementos comúns e que estean autorizadas polos Estatutos non se consideran contrarias a dereito, sempre que non afecten á seguridade ou estabilidade do edificio nin prexudiquen o dereito doutro propietario.
6. Se un propietario modifica elementos comúns pero a Comunidade non lle demanda por iso ata anos despois, considérase que houbo «consentimento tácito pola súa banda»?
Nun suposto de cerramento dun balcón por un propietario sen permiso da comunidade e que non é denunciado ata pasados 10 anos, o Tribunal Supremo considerou que houbo consentimento tácito. É dicir, do comportamento das partes resultou implícita a súa aquiescencia a unha determinada situación, ao aceptar desde o seu inicio os labores de cerramento do balcón da vivenda sen que durante un longo período de tempo efectuouse impugnación algunha a pesar da súa notoriedade.
EVA ROSENDE CASTRO
eva.rosende.castro@icacor.es


Este sitio web utiliza cookies para que teña mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Aquí tamén tes dispoñible nosos avisos legais e nosa política de privacidade

ACEPTAR
Aviso de cookies