Luto para a Liberdade de Expresión na Música

Desde Artigo 14 entendemos que hai dereitos constitucionais que deben verse garantidos non só pola administración de xustiza senón tamén por parte do goberno, ademais no caso do dereito á liberdade de expresión este debe ser obxecto de especial tutela como neste caso as creacións artísticas.

A asociación de Xuíces para a Democracia entende que a condena a Valtonyc é excesiva, pénsese que estamos ante un delito de expresión que en comparación con outros delitos ten ata penas superiores, entendendo que a pena debería ser inferior e por suposto proporcionada, non unha pena privativa de liberdade senón de multa ou sanción económica administrativa, no seu caso.
A orixe desta desproporción na pena é froito dunha reforma levada a cabo no ano 2015.
Ademais, o delito de enaltecemento do terrorismo está construído dunha forma tan ampla que caben interpretacións contraditorias, é dicir, que ante os mesmos feitos uns xuíces poden absolver e outros condenar. Así mesmo, este delito non implica que exista unha incitación directa á violencia, polo que condutas leves poden considerarse delituosas. Entendemos que este delito precisa unha reforma especifica que tipifique detalladamente a conduta delituosa.
Pola súa parte, o delito de inxurias á coroa é un delito que é unha rareza en Europa. O TDH de Estrasburgo xa se pronunciou polo menos dúas veces en contra de España neste sentido, absolvendo de delitos de inxurias ao Rey ao considerar que a liberdade de expresión prevalece sobre a protección xurídica da xefatura do Estado.
Neste sentido lembramos que a doutrina de Europa debe incorporarse ao dereito Español, o que de momento non ocorreu. 
No caso de Valtonyc, a súa defensa xa recorreu ao Tribunal Constitucional, anunciando que no caso de non obter a absolución, recorrerá a instancias xudiciais Europeas. 

Consideran os maxistrados do noso Tribunal Supremo que as cancións que Valtonyc escribiu e que publicou na internet inclúen expresións en apoio ás organizacións terroristas GRAPO, ETA, e a algúns dos seus membros, así como contra o titular da Coroa e os seus familiares, e contra o presidente do Circulo Balear, Jorge Campos, contra quen dirixiu as supostas ameazas.

Neste artigo imos analizar cada delito polo que Valtonyc foi condenado, así como as penas de prisión que estes levan.
– Por un delito de enaltecemento do terrorismo e dos seus autores e de humillación ás vítimas condénano á pena de dous anos de prisión.
“ETA é unha gran nación”, celebra o “terrorismo invicto dos GRAPO”; “A túa bandeira española está máis bonita en chamas, igual que un puto patrol da garda cando estala”; “…condenado como un txacurra en Vitoria, Gloria!”; “Temos corazón grande e de xustiza, namórase se explotan tropas españolas, non choran. Kale borroka no Ministerio de educación, isto é amor: goma2 e Kalashnikovs”.
Argumenta o Supremo que a xustificación de accións terroristas non merece a cobertura de dereitos fundamentais como a liberdade de expresión ou a liberdade ideolóxica, pois o terrorismo constitúe a máis grave vulneración dos dereitos humanos da comunidade que o sofre; o seu discurso baséase “no exterminio do distinto, na intolerancia máis absoluta, na perda do pluralismo político e, en definitiva, en xerar un terror colectivo que sexa o medio co que conseguir esas finalidades”.
As mensaxes contidas nas cancións publicadas na internet, argumenta o Tribunal, teñen un indubidable carácter elogioso das organizacións terroristas GRAPO e ETA e dos seus membros, o cal vai máis aló da expresión de coincidencia con obxectivos políticos, solidariedade cos presos ou camaradería nada de vínculos ideolóxicos e que comporta un encomio, non xa dos obxectivos políticos senón dos medios violentos empregados polas citadas organizacións terroristas e polos seus membros e conteñen unha incitación á súa reiteración.
– Por un delito de calumnias e inxurias graves á Coroa condénano á pena dun ano de prisión.
 
Valtonyc nos seus temas, cantados en recitais e publicados en aberto en varias redes sociais, nas que se rexistraron máis de cinco mil descargas, entre outras mencións, di o Alto Tribunal, que verte afirmacións inxuriosas contra o Rey e outros membros da Familia Real directamente atentatorias contra a súa dignidade persoal.
Entre outras, atribúelle “ir de putas”; indica que “os dereitos humanos pásallos por “os collóns”, que “non é democrático, que é un ditador enmascarado”; que “lle fan facer a cama e fregar os pratos e que mentres Dona Adela nun iate follando”. chama ao Rey “fillo de puta” e cualifica de “puta” e “analfabeta” á infanta Claudia”;o Rey ten unha cita na praza do pobo, unha soga ao pescozo e que caia o peso da lei”.
Respecto destas frases nas que menciona á monarquía Valtonyc afirmou que o que quería era “provocar” e relatou que desde “La Tuerca” propuxéronlle facer unha canción rapera e pedíronlle un tema sobre a Monarquía por ser o día da República e que a canción segue na rede e ninguén a retirou.
– Por un dun delito de ameazas non condicionais condénano á pena de seis meses de prisión.
Na canción titulada ” Circo Balear”, dirixida contra D. Pelayo , presidente do Círculo Balear, contéñense, entre outras, as seguintes mencións:
” Pelayo merece unha bomba de destrución nuclear”; “queremos a morte para estes porcos”; “chegaremos á noz do teu pescozo, cabrón, atopándonos no palacio do Jacobo , kalashnikov”; “arrincareille a arteria e todo o que faga falta”; “queremos a morte para todos estes porcos”.
A defensa de Valtonyc  invocou que as ameazas non podían considerarse como verosímiles, dado que o acusado non podía dispoñer dunha bomba de destrución nuclear; invocando ademais que Valtonyc se cruzou cos denunciantes e nunca lles fixo nada.
No delito de ameazas abonda con que quen verte as expresións coñeza o seu contido intimidatorio e a súa idoneidade para ocasionar temor ou zozobra noutra persoa. No caso a seriedade das ameazas non queda excluída polo feito de que o acusado non dispuxer da bomba de destrución masiva que anuncia na canción dirixida contra o Circulo Balear e en concreto contra o seu presidente.
Di o Tribunal que no propio texto dise reiteradamente que “queremos a morte para estes porcos”; “queremos a morte para todos estes porcos”; sendo obvio que este resultado pode lograrse por outros moitos medios, como son os enunciados na letra, que recolle outras posibles formas comisivas, a saber, “chegaremos á noz do teu pescozo”, “arrincareille a arteria e todo o que faga falta”

Desde Artigo 14 entendemos que hai dereitos constitucionais que deben verse garantidos non só pola administración de xustiza senón tamén por parte do goberno, ademais no caso do dereito á liberdade de expresión este debe ser obxecto de especial tutela como neste caso as creacións artísticas.