Mascotas en procesos de divorcio, ¿Con quen quedan?

Perro en cesped

“Os pactos relativos a mascotas poden ser obviamente incluídos nun convenio regulador pero o razoable xuridicamente é que tales acordos, igual que os alcanzados neste suposto no momento do xuízo, teñan transcendencia entre as partes pero sen a calidade de executables no proceso de familia”.   As medidas reguladores das crisis familiares aparecen reguladas nos artigos 91 … Ler máis