RECLAMAR FACTURAS. MONITORIO.

Ahorros en hucha cerdito

Existe unha forma áxil e rápida coa que reclamar xudicialmente débedas pendentes que se atopen xustificadas documentalmente. Falamos do Procedemento Monitorio. Este procedemento iníciase cunha Reclamación (ou Petición Inicial de Procedemento Monitorio) dirixida ao Xulgado do lugar onde teña o seu domicilio o debedor. Unicamente debemos facer constar (a) a identidade da persoa ou sociedade … Ler máis