SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

A Lei que regula a Segunda Oportunidade para que aquelas persoas que non poden facer fronte ás súas débedas exonérense das mesmas con carácter definitivo, prevé un proceso que pasa por tres fases: I.- Acordo extraxudicial de pagos con acredores. II.- Concurso de acredores. III.- Beneficio de exoneración do pago de determinadas débedas ou segunda … Ler máis

SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

q

Para obter a Segunda Oportunidade e exonerarnos do pago dalgunhas das nosas débedas, previamente habemos de tentar alcanzar un acordo cos nosos acredores, establecendo períodos de carencia e quitas sobre a débeda. Unha vez produciuse o incumprimento daquel acordo extraxudicial de pagos, ou se fose imposible alcanzalo, instarase a declaración de concurso de acredores, vexamos en que consiste.

Ler máis