O novo Regulamento Xeral de Protección de Datos. Que é e a quen afecta?

Regulamento protección de datos

  O próximo 25 de maio de 2018 resultará de aplicación en España o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, aprobado xa en 2016 pola UE. Pero, ¿Que é un dato persoal? Toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable a través da cal sexa posible determinar, directa ou indirectamente a súa identidade, … Ler máis