Sanción á LFP por vulnerar a normativa vixente de protección de datos

q

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) vén de impoñer multa administrativa ascendente a 250.000 euros á Liga de Fútbol Profesional (LFP) por vulnerar os principios de transparencia e información previstos no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) e na Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD). … Ler máis

O novo Regulamento Xeral de Protección de Datos. Que é e a quen afecta?

Regulamento protección de datos

  O próximo 25 de maio de 2018 resultará de aplicación en España o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, aprobado xa en 2016 pola UE. Pero, ¿Que é un dato persoal? Toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable a través da cal sexa posible determinar, directa ou indirectamente a súa identidade, … Ler máis