A devolución do IBI do terreo erroneamente cualificado como solo urbano.

Con carácter previo á nosa explicación debemos partir da diferenza económica a efectos do Imposto sobre Bens inmobles (contribución) entre un solo rústico e un solo urbano. Un solo urbano sempre paga máis. Por iso o noso Catastro dedicouse durante anos a cualificar masivamente como urbanos solos que non o son, que en realidade son … Ler máis