A devolución do IBI do terreo erroneamente cualificado como solo urbano. | Artigo 14
DESPACHO DE ABOGADOS, ABOGADOS, AVOGADOS, ABOGADAS, AVOGADAS, CONSULTA, DERECHO, PROCEDIMIENTO JUDICIAL, JUICIO, SEPARACIÓN, DIVORCIO, HERENCIA, ACCIDENTE DE TRÁFICO, DESPIDO, SEGUNDA OPORTNIDAD, CONCURSO DE ACREEDORES, GASTOS HIPOTECARIOS, CLÁUSULA SUELO, TARJETA DE CRÉDITO, COMUNIDADES DE VECINOS, SANCIÓN, INVESTIGACIÓN,
16267
post-template-default,single,single-post,postid-16267,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

A devolución do IBI do terreo erroneamente cualificado como solo urbano.

Con carácter previo á nosa explicación debemos partir da diferenza económica a efectos do Imposto sobre Bens inmobles (contribución) entre un solo rústico e un solo urbano.

Un solo urbano sempre paga máis. Por iso o noso Catastro dedicouse durante anos a cualificar masivamente como urbanos solos que non o son, que en realidade son rústicos. Conseguindo que os Concellos recadasen por este concepto millóns de euros que en realidade non nos correspondía pagar aos contribuíntes.

O Tribunal Supremo interpretou na súa sentenza do 30 de maio de 2014 una das normas contidas na Lei do Catastro ( art.7 b) na que se define que se entende por solo urbano:

2. Enténdese por solo de natureza urbana:

b) Os terreos que teñan a consideración de urbanizables ou aqueles para os que os instrumentos de ordenación territorial e urbanística aprobados prevexan ou permitan o seu paso á situación de solo urbanizado, sempre que se inclúan en sectores ou ámbitos espaciais delimitados e establecéronse para eles as determinacións de ordenación detallada ou pormenorizada, consonte a lexislación urbanística aplicable”.

É dicir só poden considerarse bens “urbanos”, a efectos catastrais, os inmobles considerados polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como urbanizables cando o desenvolvemento da súa actividade de execución non dependa da previa aprobación dun instrumento urbanístico que teña por finalidade a súa ordenación detallada.

Hai que diferenciar entre solo de expansión inmediata onde o plan delimita e programa actuacións sen necesidade de posteriores tramites de ordenación (é dicir que se pode construír sobre o mesmo sen problema) daquel outro que, que aínda que sectorizado carece de tal programación e cuxo desenvolvemento urbanístico queda posposto para o futuro, polo que a efectos catastrais só poden considerarse solos de natureza urbana o solo urbanizable sectorizado ordenado así como o solo sectorizado non ordenado a partir do momento de aprobación do instrumento urbanístico que estableza as determinacións para o seu desenvolvemento. Antes dese momento o solo terá, como di a sentenza recorrida, o carácter de rústico.

Por tanto o Catastro empezou xa a realizar unha revisión das cualificacións de solo e  unha revisión dos valores catastrais asignados a este tipo de inmobles que para os concellos ten efectos desde o 1 de xaneiro de 2016, por tanto o pago polo IBI a partir desa data é devolto sen necesidade de litigar, soamente coa solicitude debidamente motivada de devolución de ingresos indebidos.

Agora ben, a solicitude de devolución dos importes abonados nos últimos 4 anos (prazo de prescrición da solicitude) deberemos loitalos nos tribunais.

 

 

EVA ROSENDE CASTRO
eva.rosende.castro@icacor.es


Este sitio web utiliza cookies para que teña mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Aquí tamén tes dispoñible nosos avisos legais e nosa política de privacidade

ACEPTAR
Aviso de cookies