Cartel de coches

Pactos entre concesionarios provocaron un sobrecusto sobre o prezo e venta dos vehículos

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ditou desde o ano 2013 unha serie de resolucións polas que, sobre a base de ditaminar e sentenciar a existencia pactos de prezos entre concesionarios de venda de coches, entre os anos 2003 e 2013, limitábase a libre competencia e, en consecuencia, provocaban un sobrecusto no prezo dos vehículos en prexuízo do consumidor.

O Tribunal Supremo (Sala III do Contencioso Administrativo) ratificou as sancións impostas pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, desestimando os recursos de fabricantes e vendedores.

Concesionarios implicados

 • RENAULT
 • NISSAN
 • HYUNDAY
 • FORD
 • MERCEDES
 • VOLVO
 • OPEL
 • HONDA
 • BMW
 • CITROEN
 • PEUGEOT
 • FIAT
 • CHRYSLER

Qué se pode reclamar?

A presunta diferenza de prezo de compra de vehículo, dado que se non existise o pacto de prezo entre os concesionarios o comprador pagaría menor importe polo seu coche.

Salvo que se dispoña dunha peritación, reclamarase un 10% do prezo de compra en concepto de indemnización.

PRAZO DE RECLAMACIÓN

As reclamacións poderán interpoñerse no prazo de 1 ANO dende a data de cada
Sentencia, sempre que a súa compra se realizara dentro da franxa de datas
indicada en cada Sentencia.

· RENAULT. PLAZO HASTA EL DÍA 6 DE MAYO 2022.
Compraventas realizadas entre febrero de 2006 hasta julio de 2013.

· NISSAN. HASTA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022.
Compraventas realizadas entre junio de 2008 hasta agosto de 2013.

· HYUNDAI. HASTA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2022.
Compraventas realizadas entre marzo de 2010 hasta agosto de 2013.

·  FORD. HASTA EL DÍA DE 13 DE MAYO DE 2022.
Compraventas realizadas entre febrero de 2006 hasta julio de 2013.

· MERCEDES. HASTA EL DÍA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
Compraventas realizadas entre marzo de 2010 hasta febrero de 2011.

·  VOLVO. HASTA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2022.
Compraventas realizadas entre marzo de 2010 hasta agosto de 2013.

· OPEL. HASTA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2022.
Compraventas realizadas entre desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

·  HONDA. HASTA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
Compraventas realizadas entre abril de 2009 a agosto de 2013.

·  BMW IBÉRICA. HASTA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2022.
Compraventas realizadas entre desde junio de 2008 hasta agosto de 2013.

· CITROEN y PEUGEOT ESPAÑA. HASTA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022.
Compraventas realizadas entre desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

· FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES. HASTA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022.
Compraventas realizadas entre febrero de 2006 hasta agosto de 2013.

·  CHRYSLER ESPAÑA. HASTA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022.
Compraventas realizadas entre abril de 2008 hasta julio de 2010.