Firma documento pacto de mejora

Cando e como se otorga a declaración de herdeiras?

Cando a persoa falecida non houbera outorgado Testamento.

Outorgarase escritura pública de declaración de herdeiros ab intestato, que deber acudir polo menos unha persoa das interesadas na herdanza.

Transcorridos 30 días desde o outorgamento, poderán iniciarse os trámites de confección de inventario do caudal hereditario e adxudicación de herdanza as herdeiras.

Qué documentación se necesita?

Para a tramitación precisase a seguinte documentación:

1. Certificado de defunción.

2. Certificado de últimas vontades.

3. Certificado de seguros de vida.